Ustyuzhna Yard (2004)

by Valery Konstantinov

Ustyuzhna Yard by Valery Konstantinov

Oil on Canvas, 23.60” x 15.80”