Yacht (2009)

by V Karpenko

Yacht by V Karpenko

Oil on Canvas, 27.60” x 15.80”