Outskirts of Gurzuf (2009)

by Lenur Velilyaev

Outskirts of Gurzuf by Lenur Velilyaev

Oil on Canvas, 27.60” x 23.60”