Oxbow Lake (2007)

by Vladimir Alexandrov

Oxbow Lake by Vladimir Alexandrov

Oil on Canvas, 19.70” x 31.50”