Khortytsa (2008)

by Alexander Britsev

Khortytsa by Alexander Britsev

Oil on Canvas, 10.00” x 13.00”