Kazantip (2008)

by Karina Voloshko

Kazantip by Karina Voloshko

Oil on Canvas, 11.80” x 19.70”