Vologda Gold (2005)

by Olga Karpacheva

Vologda Gold by Olga Karpacheva

Oil on Canvas, 35.40” x 27.60”