Student (1960)

by Evgeny Khoroshilov

Student by Evgeny Khoroshilov

Oil on Board, 12.40” x 16.50”